ایمان حلوایی | سیویلیکا

دکتر ایمان حلوایی

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی ایمان حلوایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)

مقالات ایمان حلوایی در کنفرانس های داخلی

Cycles with one retrieved oocyte; does it matter
سال 1396
ارائه شده در سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
بررسی عددی شنای هماهنگ میکروشناگران به روش المان محدود
سال 1401
ارائه شده در سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و موجی دم یک میکروشناگر بر حرکت آن
سال 1401
ارائه شده در سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
Numerical simulation of two-stage sperm separation in a microfluidic chip
سال 1401
ارائه شده در سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

مقالات ایمان حلوایی در ژورنال های داخلی

Evaluating the role of silver nanoparticles on acrosomal reaction and spermatogenic cells in rat
سال 1392
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
Seminal bacterial contaminations: Probable factor in unexplained recurrent pregnancy loss
سال 1392
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
Laser assisted zona hatching does not improve live birth rate in patients undergoing their first ICSI cycles
سال 1392
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
Effects of ascorbic acid on sperm motility, viability, acrosome reaction and DNA integrity in teratozoospermic samples
سال 1393
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
The comparison of anxiety and depression rate between medical staff of infertility centers and obstetrics and gynecology centers of Yazd, Shiraz, Isfahan and Kerman hospitals
سال 1393
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
Effect of prenatal methamphetamine administration during gestational days on mice
سال 1394
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
The role of ventilation mode using a laryngeal maskairway during gynecological laparoscopy on lungmechanics, hemodynamic response and blood gasanalysis
سال 1395
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
The exact synchronization timing between the cleavage embryo stage and duration of progesterone therapy improved pregnancy rates in frozen embryo transfer cycles: a retrospective study
سال 1399
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
تاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر پارامترها وساختار DNA اسپرم انسانی، در محیط آزمایشگاه
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه سلول و بافت
Formation of organoid-like structures in the decellularized rat testis
سال 1400
ارائه شده در مجله علوم پایه پزشکی ایران
Impairment of sperm efficiency in mice following short-term nano-titanium dioxide exposure: An experimental study
سال 1400
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران
بررسی آلودگی باکتریایی در مایع منی مردان با علت ناباروری نامشخص
سال 1393
ارائه شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
The Impact of COVID-۱۹ (SARS-CoV-۲) Virus Infection on the Endocrine System: A Review Study
سال 1401
ارائه شده در مجله بیماری و تشخیص
The role of growth factors in human sperm parameters: A review of in vitro studies
سال 1401
ارائه شده در مجله طب تولید مثل ایران