سیدمجتبی رضوی اصیل | سیویلیکا

دکتر سیدمجتبی رضوی اصیل

دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیدمجتبی رضوی اصیل در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهی (هیات تحریریه)