غلامرضا چگنی زاده | سیویلیکا

دکتر غلامرضا چگنی زاده

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی غلامرضا چگنی زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهشنامه روابط جهانی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)