علی آدمی | سیویلیکا

دکتر علی آدمی

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علی آدمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • پژوهشنامه روابط جهانی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی علی آدمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)