خداداد حسینی | سیویلیکا

خداداد حسینی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی خداداد حسینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)