شاهرخ پرویزی | سیویلیکا

دکتر شاهرخ پرویزی

استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی شاهرخ پرویزی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)

مقالات شاهرخ پرویزی در ژورنال های داخلی

سیاه شامة اینشتین- یانگ- میلز در فضای پاددوسیته و رسانندگی غیر آبلی جریان مستقیم رنگ
سال 1399
ارائه شده در مجله پژوهش فیزیک ایران