حیدرعلی عابدی | سیویلیکا

دکتر حیدرعلی عابدی

Professor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Iran

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی حیدرعلی عابدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله مراقبت مبتنی بر شواهد (هیات تحریریه)
  • مجله مراقبت های بهداشتی خانواده محور (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی حیدرعلی عابدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (عضو هیات علمی)