سیدمحمد باقری | سیویلیکا

دکتر سیدمحمد باقری

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمد باقری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)