آقای مهندس کاظم تقندیکی

Engineer Kazem Taghandiki

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319443)

12
3
5
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  A Supervised Approach for Automatic Web Documents Topic Extraction Using Well-Known Web Design Features
 •  Applying an innovative semantic sensor network model in internet of things

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

 • مربی (1400-تاکنون )
 • استاد مدعو آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند (ابن حسام بیرجند)(1395-1401)

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار (گرایش مدیریت داده | Data Science) دانشگاه اصفهان1392-1394
 • کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار دانشگاه بیرجند1390-1392
 • کاردانی مهندسی نرم افزار آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند1387-1389

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس امور اداری مدارس سما استان خراسان جنوبی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس مدعو آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بیرجند (1395-1401)
 • سابقه تدریس در مدرس برتر در دوره های یادگیری ماشین وب سایت توسینسو (1395-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در جانشین معاونت صنایع گروه کارخانجات مقصود (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس هوش تجاری (1398-1399)