آقای دکتر محمدکاظم صادقیان

Dr. mohammadkazem sadeghian

دکتری اقتصاد پولی

Researcher ID: (318511)

1
3
1
2

تالیفات

  • کتاب بیت کوین و ناگفته هایی از ارزهای دیجیتال (انتشارات سیدعلی زاده) - 1402 - فارسی

سوابق استادی

جوایز و افتخارات

  • مدیر پژوهشگر برتر استان یزد (1402)
  • رساله برتر دکتری علوم انسانی (1401)