آقای دکتر مجید شیخی پیشکمری

Dr. majid sheykhi pishkamari

دانشجوی دکترای

Researcher ID: (315994)

12
4
1
3
6
1
1
1

دکتر مجید شیخی پیشکمری دکترای کارآفرینی بین الملل رئیس امور اداری بیمارستان رئیس هیت بیماری های خاص شهرستان کلاله مولف کتاب و مدرس دانشگاه عضو هیت علمی افتخاری گروه علوم سیاسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی داور و عضو کمیته علمی کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب تعارض و توانمند سازی کارکنان (آرنا) - 1394 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1386-1397)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس نظارت بر خدمات عمومی (1397-1399)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس مسئول خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1399-1402)
  • سابقه کار صنعتی در رئیس اداره امور عمومی (1402-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی (1398-1400)
  • سابقه کار صنعتی در رئیس هیات بیماری های خاص و پیوند اعضا (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • دریافت تندیس برترین داور کنفرانس مردم شناسی (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • سخنرانی در دانشگاه علمی کاربردی با موضوع ابعاد مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی - دانشگاه علمی کاربردی (1394)

سایر موارد

  • عضو هیات علمی افتخاری گروه علوم سیاسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی ISCDBU - دارای مدرک DBA کارآفرینی از دانشگاه سوئد - دارای گواهینامه oxford cert از دانشگاه oxford انگلستان - دارای گواهینامه سازمان جهانی TUV-SUD از آلمان - دارای گواهینامه DNW از اتریش - دارای گواهینامه PCMC از