آقای دکتر سیدحسن طباطبائی

Dr. Seyed Hassan Tabatabaei

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315879)

48
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی