فروغ پارسا | سیویلیکا

دکتر فروغ پارسا

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی فروغ پارسا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه حدیث پژوهی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی فروغ پارسا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (عضو هیات علمی)

مقالات فروغ پارسا در ژورنال های داخلی

مولفه های سیاسی - اجتماعی موثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه
سال 1385
ارائه شده در تحقیقات علوم قرآن و حدیث
خاورشناسان و رویکردهای نوین در جمع قرآن
سال 1383
ارائه شده در تحقیقات علوم قرآن و حدیث
درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در آموزه های قرآنی و روایی با منزلت مادر در منابع فقه شیعی
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه زنان
درآمدی بر سنت های انتقال حدیث: خاستگاه اسناد و اعتبار آن
سال 1396
ارائه شده در دوفصلنامه حدیث پژوهی