سید حسین پورتاکدوست | سیویلیکا

سید حسین پورتاکدوست

استاد

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و علاقه مند به حوزه علوم هوافضا


سمتهای علمی و اجرایی سید حسین پورتاکدوست در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا (هیات تحریریه)
  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)
  • مجله مهندسی هوانوردی (هیات تحریریه)

سوابق استادی سید حسین پورتاکدوست

استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
1370 - null