داوود دعاگویان | سیویلیکا

دکتر داوود دعاگویان

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی داوود دعاگویان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی داوود دعاگویان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم انتظامی امین (عضو هیات علمی)