آقای دکتر علی گرجی

Dr. Ali Gorji

Director of Epilepsy Research Center, Münster University, Germany

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312796)

10
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی