خانم دکتر فرانک نادری

Dr. Faranak Naderi

Researcher ID: (312132)

4
2
3
8
5
1

تالیفات

 • کتاب زبان و تربیت (انتشارات پراکنده) - 1401 - فارسی
 • کتاب واژه سازی در زبان لکی (پراکنده) - 1401 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • رییس انجمن علمی معلمان رشته های علوم انسانی (1394-تاکنون)
 • مشاور عالی فرماندار در امور فرهنگی (1397-تاکنون)
 • مدیر دبیرستان شهرستان سلسه (1396-تاکنون)
 • معاون آموزشی دبیرستان شهرستان سلسله (1392-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دبیر زبان انگلیسی (1384-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدیر موسس زبانکده ولی عصر (1387-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه فرهنگیان (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر (1401)
 • مدیر نمونه ، استانی ، اول (1400)
 • دبیر ساعی، استانی ، اول (1394)
 • جشنواره الگوی برتر تدریس درس زبان انگلیسی ، استانی ، اول (1385)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • زبان‌ها و‌گویش های ایرانی - دائره المعارف بزرگ اسلامی (0)