طیبه آموزگار | سیویلیکا

دکتر طیبه آموزگار

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
قوچان

سمتهای علمی و اجرایی طیبه آموزگار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی قوچان (عضو هیات علمی)