ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای عبدالرضا ظهیری

Abdolreza Zahiri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309675)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرضا ظهیری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرضا ظهیری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقالات عبدالرضا ظهیری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاصلاح هدایت هیدرولیکی در بستر رودخانه ها به منظور افزایش تبادلات هایپریکهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهلزوم توجه به ابعاد نهادی در سازمان حوضه رودخانه ای در حوضه های مشترک فرامرزیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
3دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روش های عددی برای روندیابی سیل در مخزن و مقایسه آن با روشهای متداولششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1397
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی با استفاده از روش برنامه-ریزی بیان ژنپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی و تعیین رابطه ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسی در پلانپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تامین آب شرب شهری در دوره کوتاه مدت (مطالعه موردی: شهر گرگان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
7دریافت فایل PDF مقالهمنطقه بندی شهر و مدیریت آب شهری با استفاده از مدلMODSIM (مطالعه موردی: شهر گرگان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ایستگاه های پمپاژ اراضی تحت پوشش مزرعه نمونه ارتش و شرکت تعاونی روستایی پیوندهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
9دریافت فایل PDF مقالهاستخراج روابط دبی-اشل مقاطع مرکب با بستر صلب با استفاده از مدل ریاضی سه بعدیپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرای ناگهانی با بستر زبرشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی طول پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرای ناگهانی با بستر زبرشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهاثر دانه بندی مصالح بستر بر عمق آبشستگی پایین دست حوضچه های آرامشکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حالت جریان غیرماندگارکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط تجربی تخمین ضریب دبی جریان سرریزهای جانبی در حالت بستر آبرفتیکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
15دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان در سرریز قوسی با استفاده از نرم افزار FLOW3Dدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
16دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی تغییرات درجه حرارت آب رودخانهها با استفاده از معادله انتشار-انتقالدومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر کارگذاری پره های مستغرق برمشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامشاولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پل در پروفیل سطح آب دررودخانه تجناولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی در ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی قوسی شکل در جریان آزادکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قوس در ضریب آبگذری سرریز های کلید پیانویی در جریان آزادکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
21دریافت فایل PDF مقالهمشاهدات آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز کلید پیانویی قوسی شکلکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
22دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب آبگذری سر ریز های کلید پیانویی در حالت جریان مستغرقکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوبگذاری در سد گلستان با مدل GSTARS 0.3همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز لبه تیز قوسی در پلان با زوایای مختلف مرکزیکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
25دریافت فایل PDF مقالهچگونگی ته نشینی رسوب در سد گلستان با مدل GSTARS3.0سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
26دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن های T- شکل متقارن با طول جان مختلفهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی اثر طول آبشکن T شکل نامتقارن بر میزان آبشستگی در شرایط غیر مستغرقهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویه راس سرریز مثلثی بر ضریب دبی در سرریز مرکب مثلثی مستطیلیاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
29دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی آشفتگی جریان در سازه راهماهی استخر و سرریز بااستفاده از نرمافزار Flow-3Dاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی توزیع دو بعدی رسوب در مقاطع مرکب مستقیماولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان در مقاطع مرکب مستقیماولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عدد فرود جریان سازه راه ماهی استخر و سرریز با استفاده از نرم افزار Flow-3Dاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز لبه تیز مثلثی در پلانپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز- دریچه لبه تیز مثلثی در پلان به کمک برنامه ریزی بیان ژنیپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت نتایج روابط تجربی و مدل درخت تصمیم M5 در تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب پیچانرودکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی کل مقاطع مرکب پیچانرود با استفاده از روشهای تجربیکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های طراحی سد بوستان در کنترل و مدیریت سیلاببه کمک مدلHEC-HMSاولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیلاب در سد گلستان به کمک مدل HEC-HMSدومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتشخیص لایه بندی حرارتی در مخززن سدهااولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1394
40دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز نوک اردکی با دماغه مرکب به همراه دریچه تخلیه رسوبچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پارامترهای هندسی بر ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز نوک اردکی با دماغه مرکب به همراه دریچه تخلیه رسوبچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات هیدرولیکی جریان بر روی سرریز لبه تیز قوسی در پلانسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
43دریافت فایل PDF مقالهاستهلاک انرژی در سازه ترکیبی سرریز دریچه گابیونیسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
44دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ضریب دبی سرریز دریچه قوسی در پلان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیکسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
45دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلان با استفاده از برنامه ریزی ژنتیکسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
46دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی توزیع دوبعدی سرعت جریان درمقاطع مرکب مستقیمکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت کاربرد روش دبی- اشل در تخمین دبی عبوری از سازه های هیدرولیکی اندازهگیری جریان (مطالعه موردی : دریچه های کشویی)کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت کاربرد روش دبی- اشل در تخمین دبی عبوری از سازه های هیدرولیکی اندازه گیری جریان (مطالعه موردی : دریچه های قطاعی)کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پره های مستغرق بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگراکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب دبی سازه ترکیبی سرریز- دریچه قوسی در پلانکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
51دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه مرکزی بر ضریب آبگذری دریچه قوسی در پلانکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
52دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی آبشستگی پایین دست سرریزهای با قوس محوری پایین دست با قراردادن بلوک بتنی با استفاده از نرم افزار FLOW3Dاولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب1394
53دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی آبشستگی پایین دست سرزیرهای قوس محوری با استفاده از نرم افزار FLOW3Dاولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سرعت عرضی در رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل ریاضی FLOW3Dسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع بی بعد تنش برشی در جداره کانال روباز مستطیلیسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی تنش برشی مرزی در عرض مقاطع مرکبدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی ظرفیت آبگذری سرریزهای اوجی و لبه پهن با استفاده از نرم افزار Flow-3Dدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد روابط بی بعد در برآورد توزیع تنش برشی در کانال های با مقطع مرکبدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
59دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی توزیع عرضی سرعت در رودخانه ها با استفاده مدل ریاضی شبه دو بعدی شیونو و نایت (مطالعه موردی رودخانه قره سو)دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
60دریافت فایل PDF مقالهنقش ایستگاه های هیدرومتری و روند یابی هیدرولوژیکی سیل به روش مدل سازی چند مخزنه ( مطالعه موردی : سد وشمگیر)دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر توزیع عرضی سرعت در کانال های مرکباولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
62دریافت فایل PDF مقالهتخمین حداکثر عمق آبشستگی در گروه پایه های دوتایی عمود بر مسیر جریانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
63دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی توزیع عرضی سرعت در قوس رودخانهسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
64دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی سیل با استفاده از مدلهای تحلیل رودخانه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی رودخانه نرماب واقع در استان گلستان)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
65دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب تخلیه سرریزهای جانبی لبه تیز ترکیبی و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
66دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن T شکل متقارن در شرایط غیر مستغرقسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
67دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب تخلیه ی سرریزهای جانبی لبه تیز ترکیبی با استفاده از هوش مصنوعی و نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهیسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
68دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان از روی سرریز جانبی لبه تیز مرکب با استفاده از نرم افزارFLOW-3Dپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روابط موجود در تخمین عمق آبشستگی پایه پلدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
70دریافت فایل PDF مقالهتوسعه زمانی آبشستگی اطراف پایه پلدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای هندسی حفره آبشستگی گروه پایه دوتایی عمود بر راستای جریاندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله ی بین پایه ها بر توسعه ی زمانی آبشستگی موضعی در گروه پایه دوتایی در راستای جریاندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روابط عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیرماندگارتوسط دادههای آزمایشگاهیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
74دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توسعه زمانی عمق آبشستگی اطراف پایه پل بین جریان ماندگار و غیر ماندگاربا استفاده از داده های آزمایشگاهیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روابط تخمین توسعه زمانی عمق آبشستگی پایه پل در شرایط جریان ماندگاردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روابط تخمین بیشینه عمق آبشستگی پایه پل در شرایط جریان ماندگاردومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
77دریافت فایل PDF مقالهوضعیت بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران و راهکارهای تقویت آنپنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر1385
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد روابط بی بعد در برآورد توزیع تنش برشی در کانال های با مقطع مرکبپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
79دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل عددی توزیع دو بعدی سرعت جریان در مجاری روبازهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
80دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی دوبعدی توزیع سرعت جریان درکانالهای مستطیلی بااستفاده ازتئوری چیوهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
81دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی آبشستگی اطراف آبشکن های T -شکل متقارن با طول جان مختلفهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ابعاد سرریز جانبی لبه پهن بر هیدرولیک جریانسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
83دریافت فایل PDF مقالهاصلاح رفتار مقاومتی خاک ریز دانه با استفاده از کاه جو و پلاستیک ضایعاتیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
84دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی عددی سرریز جانبی لبهپهن با استفاده از مدل FLOW-3Dهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
85دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیلاب درسیستم رودخانه - مخزننهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جریان غیردائمی برآبشستگی موضعی ردیف پایه استوانه ای با استفاده ازمدل فیزیکینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
87دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیلاب درسیستم رودخانه - مخزننهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
88دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی توزیع عرضی سرعت درقوس رودخانهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
89دریافت فایل PDF مقالهتوزیع رسوب درمخزن سدکرخه با استفاده ازروش تجربی کاهش سطح برلند - میلرنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
90دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی شبه دو بعدی توزیع عرضی سرعت در رودخانه های سیلابی مطالعه موردی رودخانه کر استان فارسیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
91دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله بین پایه ها برتوسعه زمانی آبشستگی موضعی درگروه پایه های دوتایی عمود برمسیر جریانیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
92دریافت فایل PDF مقالهApplication of discharge distribution equations in flood eventsنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
93دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی شبه دو بعدی توزیع عرضی سرعت در رودخانه های سیلابی( مطالعه موردی رودخانه گرگانرود ایستگاه هیدرومتری آق قلانهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدلهای یک بعدی و شبهدوبعدی در تعیین دبی جریان رودخانههای سیلابینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
95دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از سدهای چند مخزنیاولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران1390
96دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی جریان با استفاده از روابط بدون بعد در رودخانه سیلابیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جریان ثانویه برروی هیدرولیکجریان در رودخانه های سیلابیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجوی الگو درمساله بهینه سازی بهره برداری از سدهای چندمخزنی مطالعه موردی: سدوشمگیرهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
99دریافت فایل PDF مقالهبهینه سایز بهره برداری از سد مخزنی گلستان با درنظر گرفتن اثرسدهای بالا دست و پایین دست باکاربرد الگوریتم ژنتیکهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
100دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع آستانه ورودی بر ضریب آبگذری آبگیر جانبی در کانالUشکلپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد روابط توزیع دبی جریان در رودخانه های سیلابیپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختان) بر عمق آبشستگی پایه پلهاپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
103دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روشهای محاسبهی دبی جریان در کانالهای پیچانرود با مقطع مرکبپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
104دریافت فایل PDF مقالهتخمین حداکثر عمق آبشستگی تکیه گاه پل با وجود طوق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
105دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مروری بر کاربرد ماشین های سلولی در علوم آب و خاکپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
106دریافت فایل PDF مقالهبرآورد توزیع عرضی زبری مانینگ در رودخانه های سیلابی با استفاده از مدل شبه دوبعدی توزیع عرضی سرعتپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول گسترش توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگیپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پوشش گیاهی دشتهای سیلابی بر هیدرولیک جریان در کانالهای مرکبپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پوشش گیاهی بر هیدرولیک جریان در دشت های سیلابیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد روشهای یک بعدی در برآورد دبی جریان کانال های با مقطع مرکباولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
111دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای یکبعدی و دوبعدی در محاسبه توزیع عرضی سرعت جریان در رودخانه های سیلابیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
112دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی یک بعدی توزیع عرضی سرعت در رودخانههای سیلابیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جست وجوی الگو برای مسئله بهینهسازی بهرهبرداری از سدهای چندمخزنیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر بهینهسازی ضرایب روش ماسکینگام در روندیابی سیل در کانال مرکباولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هندسی پایه برعمق بیشینه آبشستگی موضعی پایه پلاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
116دریافت فایل PDF مقالهاستخراج رابطه بهینه تخمین عمق آبشستگی پایه پل ناشی از تجمع اجسام شناور (شاخه و برگ درختاناولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاه تأثیر تغییر طول توده شاخ و برگ انباشته شده جلوی پایه پل بر حداکثر عمق آبشستگیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق آب بر حداکثر عمق آبشستگی پایه پل در شرایط حضور توده شاخ و برگاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عمق بیشینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیردائمیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
120دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل فازی - عصبی تطبیقی در تخمین هیدروگراف سیل مطالعه موردی :رودخانه تجنهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
121دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی پروفیل عرضی سرعت در رودخانه های سیلابی با استفاده از روابط بدون بعد جریان ثانویهششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
122دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب انتشار طولی الودگی با استفاده از روش روندیابیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
123دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سرعت و دبی سیلاب در رودخانه های پیچانرودچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
124دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه انحراف بر نسبت دبی انحرافی ابگیر جانبی واقع در قوس 180 درجهچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه های استان گلستاننخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
126دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی آبشستگی حول آبشکن سرکج با زبانه به سمت بالادستنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
127دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه ضریب آبگذری المانی دریچه های کشویی جانبی در حالت جریان مستغرقسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
128دریافت فایل PDF مقالهتعیین نسبت دبی انحرافی سرریز جانبی در کانال آبگیر واقع در قوس 180 د رجهدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
129دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه ضریب آبگذری المانی دریچه های کشویی جانبی در حالت جریان مستغرقدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بار معلق رسوب ایستگاه هیدرومتری اهوازبه منظور پیش بینی رسوب و تغییرات مورفولوژی رودخانه کاروندومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
131دریافت فایل PDF مقالهارائه رابطه ضریب ابگذری المانی دریچه های کشویی جانبی با استفاده از روش جستجوی ژنتیکیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
132دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوی رسوبگذاری درمخزن سد گرشا با استفاده از مدل ریاضی CCHE-2Dنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
133دریافت فایل PDF مقالهروش بهینه برای حل مسائل هیدرولیک جریان در شبکه ی لوله هانهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
134دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی عددی آبشستگی حول آبشکن های سرکج با زوایای مختلفنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
135دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی عددی آبشستگی اطراف آبشکنهای سرکجچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شبیه سازی هیدرولیک رسوب کانال لیروبی رودخانه کارون با کاربرد مدل ریاضی GSTARSهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشکل رسوبگذاری در ایستگاه پمپاژ بنه باشت بهبهان و ارائه راهکارهای اجراییهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
138دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بلایای طبیعی ناشی از آب: برآورد دبی دشت سیلابی رودخانه هااولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
139دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مبانی انتقال رسوب در رودخانه ها و کانالهای آبیارینخستین همایش منطقه ای آب1385
140دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سیلاب در دشتهای سیلابی با استفاده از مدل ریاضی دوبعدیاولین کنفرانس مدیریت منابع آب1383
141دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حجم رسوب معلق ورودی به مخزن سد کرخههشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
142دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیردومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
143دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی روند فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز با استفاده از مدل ریاضی GSTARSچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیلان هیدرولوژیکی رسوب حوضه رودخانه دز و تاثیر آن در برنامه ریزی منابع آبهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیک رودخانه های سیلابی با هندسه نامنظم بکمک حل تحلیلی مدل دوبعدی شیونو-نایتدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پارامترهای هیدرولیکی موج ناشی از کشتیرانی در آبراه کارونهفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1385
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی و آزمایشگاهی جریانات متغیر تدریجی در دشتهای سیلابیهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی طراحی حوضچه رسوبگیر وصیله و راهکارهای احیای آناولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
149دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
150دریافت فایل PDF مقالهتعیین حداقل لایروبی احداثی مورد نیاز برای عبور بارج در رودخانه کارونششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1383
151دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط مختلف تعیین ضریب زبری معادل در مقاطع مرکب آزمایشگاهی و رودخانه ایدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران1382

مقالات عبدالرضا ظهیری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش ماسکینگام در روندیابی سیل در رودخانه های سیلابیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1391
2دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ظرفیت انتقال رسوب در رودخانه ها به کمک مدل ریاضی شبه دوبعدی پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1398
3دریافت فایل PDF مقالهتخمین حداکثر عمق آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش (مطالعه موردی: بند سنگی- ملاتی حوزه آبخیز زیارت گرگان)فصلنامه هیدرولیک1400
4دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی دوبعدی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیمنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سه بعدی کانال های انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی- اشلنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهاستخراج رابطه ضریب دبی در سرریزهای قوسی به کمک روش برنامه ریزی ژنتیکنشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پدیده های ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های (PNPI, SPI, NITZCHE)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالهروندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگیفصلنامه هیدرولیک1384
9دریافت فایل PDF مقالهرویکرد جدید پیش‌بینی نرخ شکست لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از مدل هیبرید هوشمند (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گرگان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سازه سرریز-دریچه مرکب قوسیپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
11دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دمای آب رودخانه ها با استفاده از برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: رودخانه محمد آباد در استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگارپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روبازپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
14دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3Dپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه های دوتایی عمود بر مسیر جریانپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
16دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی توام تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
17دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3Dپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
18دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه دبی جریان در مجرای اصلی و دشت های سیلابی مقاطع مرکب با استفاده از روش های نوین بهینه سازیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
19دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیکیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
20دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی شبه دوبعدیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
21دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه ریزی منابع آب MODSIMپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
22دریافت فایل PDF مقالهحل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه هاپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سازه ترکیبی سرریز مرکب -روزنهپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
24دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب معلق در قوس رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1397
25دریافت فایل PDF مقالهبهبود برخی خواص الیاف پشم حاصل از فرایند شستشودوفصلنامه گلجام1389
26دریافت فایل PDF مقالهروندیابی سیلاب رودخانه ها به روش ماسکینگام چندبازه ایدو فصلنامه آب و توسعه پایدار1396
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین نواحی همگن توزیع بارش سالانه در سطح استان گلستانبا استفاده از تحلیل خوش های و روش گشتاورهای خطیفصلنامه آب و خاک1393
تاریخ ایجاد رزومه: 1 آذر 1400 - تعداد مشاهده 28 بار

نمودار سالانه مقالات عبدالرضا ظهیری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عبدالرضا ظهیری


به اشتراک گذاری صفحه عبدالرضا ظهیری

پشتیبانی