آقای دکتر مجید ملک جعفریان

Dr. Majid Malekjafarian

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309526)

25
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی