انشااله رحمتی | سیویلیکا

دکتر انشااله رحمتی

استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی انشااله رحمتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه عرفان اسلامی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (عضو هیات علمی)