آقای دکتر جمشید آقازاده

Dr. Jamshid Aghazadeh

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305618)

31
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی