رحیم قاسمیه

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

Researcher ID: (305598)

33
14
2
6

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت فناوری اطلاعات (دانشگاه خلیج فارس) - 1388 - فارسی
  • کتاب سیستم تولید تویوتا (نشر مرندیز) - 1375 - فارسی