ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای دکتر مهدی باستان

Doctor Mahdi Bastan

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان‌کی

محور تخصصی:مهندسی صنایع

Researcher ID: (30553)

عضو هیات علمی
دانشگاه ایوان‌کی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت مهدی باستان در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
System Dynamics Society

مقالات بین المللی خارج از کشور مهدی باستان

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Mahdi Bastan , Reza Ramazani Khorshid-Doust , Saeid Delshad Sisi , Alimohammad Ahmadvand, "Sustainable development of agriculture: a system dynamics model", Kybernetes, (2018), Vol 47, No 1: 142-162دریافت فایل PDF مقاله
2Reza Babajani , Mohammad Abbasi , Ahmad Taher Azar , Mahdi Bastan , Reza Yazdanparast , Mahdi Hamid, "Integrated safety and economic factors in a sand mine industry: a multivariate algorithm", International Journal of Computer Applications in Technology, (2019), Vol 60, No 4: 351دریافت فایل PDF مقاله
3Mahdi Hamid , Mahdi Bastan , Mojtaba Hamid , Farrokh Sheikhahmadi, "Solving a stochastic multi-objective and multi-period hub location problem considering economic aspects by meta-heuristics: application in public transportation", International Journal of Computer Applications in Technology, (2019), Vol 60, No 3: 183دریافت فایل PDF مقاله
4Seyed Hossein Iranmanesh , Mahdokht Tavakoli , Kioumars Heydari , Mahdi Bastan , Reza Yazdanparast, "An integrated resilience engineering algorithm for performance optimisation of electricity distribution units", International Journal of Computer Applications in Technology, (2019), Vol 60, No 3: 254دریافت فایل PDF مقاله
5Mohsen Sadegh Amalnick , Naser Habibifar , Mahdi Hamid , Mahdi Bastan, "An intelligent algorithm for final product demand forecasting in pharmaceutical units", International Journal of System Assurance Engineering and Management, (2019)دریافت فایل PDF مقاله
6Ali Ghazizadeh , Hashem Mahlooji , Ahmad Taher Azar , Mahdi Hamid , Mahdi Bastan, "Single-step change point estimation in nonlinear profiles using maximum likelihood estimation", International Journal of Intelligent Engineering Informatics, (2018), Vol 6, No 6: 527دریافت فایل PDF مقاله
7Ali Salmasnia , Mahdi Bastan , Asghar Moeini, "A Robust Intelligent Framework for Multiple Response Statistical Optimization Problems Based on Artificial Neural Network and Taguchi Method", International Journal of Quality, Statistics, and Reliability, (2012): 1-11دریافت فایل PDF مقاله
8Hadi Mokhtari , Ali Salmasnia , Mahdi Bastan, "Three Dimensional Time, Cost and Quality Tradeoff Optimization in Project Decision Making", Advanced Materials Research, (2012): 5746-5752دریافت فایل PDF مقاله
9Taha Hossein Hejazi , Ali Salmasnia , Mahdi Bastan, "Optimization of Correlated Multiple Response Surfaces with Stochastic Covariate", International Journal of Computer Theory and Engineering, (2013): 341-345دریافت فایل PDF مقاله
10Ahmadvand, Ali Mohammad; Naderi-Varandi, Ali; Bastan, Mahdi' Yahyaei, Mohsen. "Analysis of Tehran construction and demolition waste management with System Dynamics Approach." Asian Journal of Research in Business Economics and Management, (2014), Vol. 4, No.8. pp. 234-242دریافت فایل PDF مقاله
11Tabandeh, Mohammadreza.; Bastan, Mahdi. "Customers classification according to the grey-based decision-making approach and its application to bank queue systems". Asian Journal of Research in Banking and Finance. (2014). Vol. 4. No. 7, 349-372دریافت فایل PDF مقاله
12Bastan, Mahdi; Abdollahi, Fahimeh' Shokoufi, Keyvan "Analysis of Iran’s dust emission with system dynamics methodology." Technical Journal of Engineering and applied sciences, (2013). Vol. 3 No. 24 (2013), pp. 3515-3524.دریافت فایل PDF مقاله
13Abbasi, Elaheh, Bastan, Mahdi; Amadvand, Alimohammad "A system dynamics model for mobile banking adoption."The 12th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2016). 2016 IEEEدریافت فایل PDF مقاله
14Bastan, Mahdi, Akbarpour, Sareh; Ahmadvand, Alimohammad' Shakouri G., Hamed. "Making the Profitability Paradox of Bad Banks: A System Dynamics Approach." The Third International Conference on Industrial Engineering and Operation Management (IEOM), 2019, Pilsen, Czech Republic.دریافت فایل PDF مقاله
15Davoudkhani , Mohsen; Hamid, Mahdi; Tavakkoli-Moghaddam, Reza; Nasiri, Mohammad Mahdi; Shakouri G., Hamed“A Two-step Stochastic Optimization and Simulation Approach for Scheduling Operating Rooms in an Ophthalmology Surgery Department”, The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), 2019, Pilsen, Czech دریافت فایل PDF مقاله
16Iranmanesh, S Hossein; Hamid, Mahdi; Bastan, Mahdi; Shakouri G., Hamed; Nasiri, Mohammad Mahdi. “Customer Churn Prediction Using Artificial Neural Network: An Analytical CRM Application", The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), 2019, Pilsen, Czech Republic.دریافت فایل PDF مقاله
17Bastan, Mahdi; Kiani Nahad, Peyman; Korlou, Samaneh; Hamid, Mahdi. “Selection of a Biomass Product using a Hybrid Approach of BW-PROMETHEE”, The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), 2019, Pilsen, Czech Republic.دریافت فایل PDF مقاله
18Bastan, Mahdi; Groesser, Stefan; Zadfallah, Elaheh. 2018. "Model-Based Risk Assessment to Clinical Risk Management Policies". The 36th International Conference of the System Dynamics Society, Reykjavík, Iceland.دریافت فایل PDF مقاله
19Bastan, Mahdi; Azizi B., Leila; Grösser, Stefan; Sheikhahmadi, Farrokh. 2018. "Analysis of Development Policies in Occupational Health and Safety Management System: A System Dynamics Approach". The 2nd IEOM European International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Paris, France.دریافت فایل PDF مقاله
20Bastan, Mahdi; Shakouri G., Hamed. 2018. “A System Dynamics Model for Policy Evaluation of Energy Dependency”. The 2nd IEOM International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Paris, France.دریافت فایل PDF مقاله
21Bastan, Mahdi; Ramazani K., Rez.; Delshad S., Saeid; Akbarpour, Sareh. 2017. “Revenue Structure of Mobile Banking: A System Dynamics Model”. The International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Bristol, UK.دریافت فایل PDF مقاله
22Bastan, Mahdi; Akbarpour, Sareh; Ahmadvand, Alimohammad. (2016). “Business Dynamics of Iranian Commercial Banks”. The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, The Netherlands.دریافت فایل PDF مقاله
23Bastan, Mahdi; Bagheri M, Mohammad; Ahmadvand, Alimohammad. (2016). “Dynamics of Banking Soundness Based on CAMELS Rating System”. The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, The Netherlands.دریافت فایل PDF مقاله
24Bastan, Mahdi; Delshad S., Saeid; Nikoonezhad, Zahra; Ahmadvand, Alimohammad. (2016). “Sustainable Development Analysis of Agriculture Using System Dynamics Approach”. The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, The Netherlands.دریافت فایل PDF مقاله
25Bastan, Mahdi; Akbarpour, Sareh; Delshad S., Saeid. (2016). “Organizational Demographic Management: A System Dynamics Model”. The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, The Netherlands.دریافت فایل PDF مقاله
26Kasiralvalad, Ehsan; Bastan, Mahdi; Abniki, Hadi; Ahmadvand, Alimohammad (2016). “Simulation Analysis of Brain Drain in Iran using System Dynamics Approach” The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, The Netherlands.دریافت فایل PDF مقاله
27Abniki, Hadi; Bastan, Mahd; Kasiralvalad, Ehsan; Ahmadvand, Alimohammad. (2017). “Impacts of Safety Performance and Culture on Work-Related Accidents: A System Dynamics Model”. The 7th International conference of Industrial Engineering and Operations Management, Rabat, Morocco.دریافت فایل PDF مقاله

مقالات مهدی باستان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل دینامیکی فرایند اموزش منابع انسانی با رویکرد پویایی سیستمنخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مقاوم مسایل چند پاسخه با استفاده از سیستم استنتاج انطباق پذیر فازی_عصبی و الگوریتم ژنتیکچهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پویایی های سیستم در بررسی رفتار عوامل موثر در برنامه ریزی منابع انسانی و بهره وری سازماننهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی تغییرات قیمت مسکن در تهـراننهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیک های تبیین نقشه استراتژی با متدولوژی پویایی شناسی سیستمنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
6دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی وقوع گرد و غبار در ایران به کمک رویکرد پویایی شناسی سیستم هادومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نرخ کوتاه مدت تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبینخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی1392
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارائه الگوی مولفه های تاثیرگذار بر ضرورت بکارگیری آینده پژوهی در نظام بانکی کشورنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی1392
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پویایی های مدیریت بحران در هنگام زمین لرزه و بهبود عملکرد با متدولوژی پویایی شناسی سیستمدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1392
10دریافت فایل PDF مقالهیک مدل پویا برای تحلیل بازسازی بافت های فرسوده تهران با متدولوژی پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
11دریافت فایل PDF مقالهارائه الگویی برای ارزیابی عملکرد همه جانبه دانشگاه های ایران: تلفیق رویکردهای کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
12دریافت فایل PDF مقالهچالش های دولت الکترونیک در ایران: مدلی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
13دریافت فایل PDF مقالهرویکرد سیستمی به مسئله بیکاری: تحلیلی مبتنی بر متدولوژی پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات ترافیک کلان شهرها بر سلامت عمومی شهروندان: تحلیلی با رویکرد پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سیستمی رضایت مندی کاربران از خدمات سیستم مراقبت سلامت با رویکرد پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اجرای برنامه های ایمنی بر عوامل زمان و هزینه در پروژه های عمرانی: تحلیلی مبتنی بر متدولوژی پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
17دریافت فایل PDF مقالهارائه مدلی پویا برای پذیرش موبایل بانکدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
18دریافت فایل PDF مقالهA Qualitative System Dynamics Approach to Clinical Risk Managementسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1395
19دریافت فایل PDF مقالهOccupational Health and Safety Management System Development: A Qualitative System Dynamics Approachسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1395
20دریافت فایل PDF مقالهThe Model of Chronic Cardiovascular Diseases Growth and Effective Control Costs Management: A qualitative System Dynamics Approachسیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1395
21دریافت فایل PDF مقالهپارادوکس سودآوری بانک های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی شناسی سیستماولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها1396
22دریافت فایل PDF مقالهیک مدل پویایی شناسی سیستم برای مدیریت پروژه سازمان پروژه محورسیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1396
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پویایی های تراکنش کانالهای بانکداری الکترونیک: مدلی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستمدومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها1398

مقالات مهدی باستان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدل شبیه سازی پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1397
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پویایی های زنجیره جمعیتی پلیس با رویکرد پویایی شناسی سیستمپژوهش های مدیریت منابع انسانی1394
3دریافت فایل PDF مقالهمدل ارزیابی سیاست های مدیریت ریسک بالینیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1398
4دریافت فایل PDF مقالهباستان، مهدی؛ زادفلاح؛ الهه و احمدوند، علی محمد. "مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دورره 10، شماره 38 .تابستان 1398 صفحه 69-971398
5باستان، مهدی؛ شکوری گنجوی، حامد. "ارزیابی مبتنی بر مدل سیاست‌های کاهش وابستگی به انرژی: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 36-91398
6باستان م., اکبرپور س., & احمدوند ع. م. (2019). شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. پژوهش های اقتصاد پولی، مالی, 26(17), 197-242. https://doi.org/10.22067/pm.v26i17.653141398
7باستان، مهدی؛ زارعی، معصومه و احمدوند، علی‌محمد. (1399). مدل پذیرش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در ایران. چشم‌انداز مدیریت صنعتی, 10(1), 9-39.1399
8باستان، مهدی؛ عزیزی، لیلا، احمدوند و علی محمد. (1399). ارزیابی پویای اثربخشی سیاست‌های توسعه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی, 11(41), 1-20.1399

سوابق استادی مهدی باستان

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
دانشگاه ایوان‌کی
استادیار

تحصیلات تخصصی مهدی باستان

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی صنایعپسا دکتری1396-1399
2مهندسی صنایعکارشناسی ارشد1393-1396
3مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم هاکارشناسی1382-1386

سوابق شغلی و تخصصی مهدی باستان

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیتدریس دروس تحقیق در عملیات و آمار واحتمالات مهندسی برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در موسسات آموزش عالی آزاد1386-1393
2سابقه کار دانشگاهیطراح سوالات آمار و احتمالات آزمون های آزمایشی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه1389-1390
3سایر سوابقمدرس دروس تحقیق در عملیات 2، تئوری احتمالات، اصول شبیه سازی و تحلیل سیستم در دانشگاه ایوان کی1390-1394
4سابقه کار دانشگاهیمدرس دروس سیستم های دینامیکی برای دانشجویان ارشد دانشگاه های ایوان کی و شاهد1391-1395
5تدریس دانشگاهیدستیار آموزشی دروس تئوری تصمیم و سیستم های دینامیکی برای دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران1392-1397
6سابقه کار دانشگاهیعضو هیئت تحریریه نشریه International Journal of Intelligent Engineering Informatics2019-تاکنون
7سابقه کار دانشگاهیعضو هیئت تحریریه و سردبیر مدعو نشریه International Journal of System Dynamics Applications -IJSDA2018-تاکنون
8سابقه کار دانشگاهیعضو هیئت تحریریه نشریه International Journal of Economics and Business Research2018-تاکنون
9سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته علمی و رئیس پانل پویایی سیستم کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت عملیات (IEOM)1396-1398
10سابقه کار دانشگاهیعضو هیئت علمی دانشگاه ایوان کی1392-1398
11سابقه کار صنعتیمشاور در حوزه کسب و کار و مدیریت راهبردی بانک1392-1398

جوایز و افتخارات مهدی باستان

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1عضو برگزیده بنیاد ملی نخبگان از دانشگاه تهران1396
2پژوهشگر برتر دانشگاه ایوان‌کی در چهار سال متوالی1395
32019 IEOM Simulation Competition Award, Pilsen, Czech Republic2019
4IEOM Simulation and PLM Competition Award, Paris, France 20182018
5استاد نمونه گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان کی1394

سوابق حضور مهدی باستان در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1تخصصی تربیت مدرسین کارآفرینیدانشگاه صنعتی شریف و موسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار1389
2مدیریت سیستم هادانشگاه تهران1390
تاریخ ایجاد رزومه: 1 خرداد 1393 - تعداد مشاهده 714 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی باستان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی باستان

آدرس ایمیل: bastan.mahdi@gmail.com
شماره همراه: 09196220684
کشور: ایران استان: سمنان شهر: گرمسار
آدرس: ایوان کی، بلوار آیت ا.. طالقانی، خ دانشگاه، دانشگاه ایوان کی، گروه مهندسی صنایع، کد پستی 99888-35918، صندوق پستی 1146-35915

به اشتراک گذاری صفحه مهدی باستان

علایق شخصی

  • شبیه سازی و پویایی شناسی سیستم
  • تفکر سیستمی و سازمان یادگیرنده
  • بهینه سازی و تئوری تصمیم
  • مدیریت کسب و کار و مدیریت راهبردی
  • تحلیل داده و هوش مصنوعی
  • سیستم های سلامت
  • بانکداری
  • توسعه پایدار
پشتیبانی