ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای پروفسور مجتبی دهقان منشادی

Prof. Mojtaba Dehghan Manshadi

استاد؛ عضو هیات علمی

Researcher ID: (305520)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات مجتبی دهقان منشادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی اثر صوت روی توربولانس یک تونل باددهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1385
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی اثر دم عمودی بر جریان اطراف یک مدل جنگندهچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررس تجربی اثر کانارد و موقعیت آن بر ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مانور پذیرهفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
4دریافت فایل PDF مقالهاثر قطر سیم نازک بر رفتار گذرش اجباری داخل منقبض کننده تونل بادهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر کاهش توربورانس بر صوت در تونل های باد مادون صوتهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر امواج صوتی تونل باد روی نوسانات سرعتهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی یک روش برای کاهش توربولانس تونل باد مدار بازهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
8دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد یک الگوریتمکاربرد برای طراحی اتاق آزمون تونل باد عمودیدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتعمیر و بازسازی یکتونل باد مادون صوت با عملیات متالوژی فیزیکیدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی و شبیه سازی عددی نیروی پسا سیال بر هیدروفویل نمون مغروق در حوضچه کششسیزدهمین همایش صنایع دریایی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت با تغییر زاویه ی همگرایی دیفیوزرهمایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک 1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد تجربی و نیمه تحلیلی هندسه های مختلف بادگیرهای یکطرفهچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1391
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین سرعت فلاتر با در نظر گرفتن اثرات تداخلی سازه و سیال به روش عددی و مقایسه با نتایج تحلیلی و تجربیسومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات1392
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آیرودینامیکی برهمکنش جریان موتور بر روی دم یک شناور اثرسطح و حذف ممان های سمت ناشی از آنپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)1392
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تأثیر پدیده ی اثر سطح بر راندمان آیرودینامیکی سری ایرفویل Clarkپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر زاویه جانبی زیردریایی بر گردابه نعل اسبی تشکیل شده در اطراف برجکپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی شکل پایه نگهدارنده یک مدل زیردریایی بر جریان پایین دست مدل در تونل بادپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر حضور برجک بر روی بدنه زیردریایی بر جریان اطراف آن با استفاده از پراب پنج حفرهپانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر نصب انژکتور بر عملکرد تونل باد سرعت بالابیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پارامترهای جریان بر توزیع تنش در جداره تونل باد مافوق صوت توسط المان محدودبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی و تجربی عملکرد دم یک هواپیمای اثر سطح با حضور رفتار جریان موتور پیستونی ملخیبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
22دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت جریان محفظه آزمون تونل باد به همراه کالیبراسیون بادفسنج فنجانی شکلبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عذدی، تحلیلی و تجربی به منظور انتخاب زاویه گام بهینه برای دستیابی به عملکرد آیرودینامیکی یک ملخ سه پرهبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر جهت باد بر دبی القایی یک بادگیر دوطرفهپنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع1393
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی آیروترمودینامیک پرتابه مافوق صوت در نرم افزار تجاری فلوئنتهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
26دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت دانشگاه صنعتی مالک اشتر با تغییر پارامتر های هندسی دیفیوزر ( زاویه واگرایی دیفیوزر)کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)1393
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی امواج تشعشعی یک هیدروفویل در نزدیکی سطح آبکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریاییکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر تغییر زاویه حمل بر موقعیت تشکیل و فروپاشی که داده های جریان روی بال دلتا با مقطع ایرفویل شکلکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی جریان روی بال دلتای دوگانه با مقطع ایرفویل شکل و تاثیر زاویه حمله بر گردابه های روی سطحکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
31دریافت فایل PDF مقالهطراحی آب شیرین کن خورشیدی اضطراریکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی تاثیر عدد رینولدز بر روی ساختار جریان پشت بال دلتا با مقطع ایرفویل شکلهمایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته1394
33دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی عددی جریان کاویتاسیونی حول سیستم پیشرانش پمپ جتشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اضافه شدن سیستم پیشرانش، بر فیزیک جریان در ناحیه ویک پشت جسمشانزدهمین همایش صنایع دریایی1393
35دریافت فایل PDF مقالهآنالیز تشعشعی و گرمایی سیستم اگزوز موتور هواپیما برای طرحی با اثر مادون قرمز کاهش یافته در گازهای خروجی از گزوزسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر چیدمان مولدهای ورتکس روی رفتار هیدرودینامیکی یک جسم زیرسطحی با استفاده از جریان سنج سیم داغ و مرئیسازی با روغنششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
37دریافت فایل PDF مقالهThe Cross-Flow Vortex Investigation around a Submarine Model Using Five-Hole Probe At Various Incidence Anglesششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی جریان اطراف یک مدل زیرسطحی با استفاده از جریان سنج سیم داغکنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی جریان اطراف یک مدل استاندارد اتومبیل سنگین و ارزیابی استفاده از تولیدکننده گردابه درکاهش درگ آنسومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر تغییر هندسه برجک بر جریان اطراف بدنه زیردریایی با استفاده ازجریان سنج سیم داغدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی عملکرد یک بال خاص در شرایط اثر سطحکنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی موقعیت گذار بر روی ایرفویل خاص بوسیله سیگنال فشار در رینولدز پاییناولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1395
43دریافت فایل PDF مقالهطراحی هندسه های مختلف نازل خروجی برای یک هواپیما جهت کاهش اثر مادون قرمزاولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1395
44دریافت فایل PDF مقالهExperimental Investigation of Horseshoe Vortex Structure at Body-Sail Junction over Submarine Model by Using Oil Flow Visualization and Hot Wire Probeچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی1394
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ومقایسه زوایای مختلف جریان هوادرسیستم توزیع هواازکف وانتخاب زاویه مناسبکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی جریان گرداب های اطراف مدل آگارد -بی با استفاده از جریان سنج سیم داغچهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
47دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری نیروی درگ حول یک جسم زیرسطحی به روش کاهش مومنتومهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
48دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی دنباله جریان پشت سیستم رانش پمپ جتهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
49دریافت فایل PDF مقالهاستخراج منحنی عملکرد یک نمونه تحقیقاتی سیستم پیشرانش پمپ جتهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی پارامترهای هندسی طراحی داکت پروانه بر رفتار جریان در ناحیه پاشنه بدنههجدهمین همایش صنایع دریایی1395
51دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی و اعتبار سنجی پروفایلهای عملکردی موتور یک هواپیمای خاص با استفاده از دادههای پروازی و شبکه عصبیشانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران1395
52دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان آرام در محیط متخلخل و بررسی تراوایی محیط متخلخل ایزوتروپیک و غیرایزوتروپیکدومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1396
53دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تحلیل سازه بال کامپوزیتی یک پهپاد خاص با نسبت منظری بالااولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1396
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی آیرودینامیکی اثر قرار گیری آیرودیسکهای چند ردیفه بر روی دماغه مخروطیاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی1396
55دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان بر روی سیستم Fast Fin یک بالگرد نیمه سنگینسومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1396
56دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی واحد تقطیر و بهینه سازی برج پنتان زدا با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچیاولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران1396
57دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت یک نمونه پیل سوختی غشاء پلیمری نسبت به فشار هیدروژن و اکسیژن براساس روش باندگرافسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران1396
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سیستم هیبرید موتور توربوشفت و پیل سوختی اکسید جامد به منظور بکارگیری در کاربردهای هواییسومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1398
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد اگزرژی یک پیل سوختی پلیمری در شرایط عملکردی مختلفسومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1398
60دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد سیستم پیل سوختی پلیمری به منظور بکارگیری در هواپیماهای بدون سرنشین با ارتفاع عملیاتی بالاسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی1398
61دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل ریاضی پیل سوختی با غشای تبادل پروتون بر اساس آئرواستک پیل سوختی هورایزنسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،مهندسی مکانیک، کامپیوتر و علوم مهندسی1398
62دریافت فایل PDF مقالهاستخراج نیروهای وارد بر یک رونده زیر سطحی به روش اصل کاهش مومنتومبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر چیدمان مولدهای ورتکس اطراف یک جسم زیرسطحیبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی تاثیر ارتفاع برجک زیردریایی بر جریان اطراف آن به وسیله جریان سنج سیم داغبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
65دریافت فایل PDF مقالهکاهش اغتشاش در گوشه تونل باد مادون صوت با پره های هادی جریانبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زاویه جانبی تزریق گاز سرد از اسپایک در پرواز مافوق صوت بر روی گرمایش ایرودینامیکی جسم سر پخششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1400

مقالات مجتبی دهقان منشادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و پیش بینی وابسته به زمان نتایج آزمایشگاهی داده های حاصل از سیم داغ با کمک شبکه عصبی دینامیکیفصلنامه مدل سازی در مهندسی1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زاویه فلپ و وزن بر پدیده فلاتر یک هواپیما با استفاده از آزمون پروازیمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثرنصب انژکتور برروی عملکردتونلهای بادمافوق صوت دمشیدو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار گردابه های بال مثلثی در زوایای حمله بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددیدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی اثر موقعیت برجک زیردریایی بر رفتار جریان پایین دست آندو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک1394
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حرارتی سطح یک تیغه ی خاص در شرایط تولیددوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
7دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پیل سوختی غشاء پلیمری با کانال جریان مارپیچی و مطالعه اثر دما بر عملکرد پیل و مقایسه منحنی قطبیت برای سه نوع کانال از میدان جریاندوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1396
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان سیال حول اجسام استوانه ایفصلنامه علوم و فناوری دریا1395
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی کنترل کننده بهینه فشار در یک تونل باد فراصوت دمشی با استفاده از الگوریتم ژنتیکفصلنامه مدل سازی در مهندسی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر زاویه حمله بر ساختار جریان بال الماسی شکل با لبه حمله تیز و مجهز به لکس با آشکارسازی جریانمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی ساختار جریان مادون صوت عمود بر مدل بال و بدنه اگارد-بیمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1398
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و پیش بینی پارامترهای بالستیک داخلی از نوع جنگ افزارهای بدون لگدمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی پارامترهای موثر بر دقت تخمین نیروی درگ به روش کاهش مومنتومدوفصلنامه هیدروفیزیک1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر چیدمان مولدهای ورتکس بر جریان حول مدل زیرسطحی سابوفدوفصلنامه مهندسی دریا1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی گردابه نعل اسبی اطراف برجکدوفصلنامه مهندسی دریا1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی آیروآکوستیکی جریان اطراف ایرفویل به روش رهیافتهای شبیه سازی گردابه های بزرگ، گردابه های جدا شده و میانگین زمانی رینولدزمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1399
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافتهدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1399
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عددی آئرودینامیک یک بال لامبدا در اثر سطح استاتیکمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1397
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر نسبت فشاری بر پدیده تداخل موج ضربه ای و لایه مرزی در یک مجرا با سطح مقطع ثابتمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1396

سوابق استادی مجتبی دهقان منشادی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استاد تمام1388-1410

تحصیلات تخصصی مجتبی دهقان منشادی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1دکتری تخصصی1383-1388

سوابق شغلی و تخصصی مجتبی دهقان منشادی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیدانشگاه صنعتی مالک اشتر1388-1410
تاریخ ایجاد رزومه: 21 آبان 1400 - تعداد مشاهده 159 بار

نمودار سالانه مقالات مجتبی دهقان منشادی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مجتبی دهقان منشادی

آدرس ایمیل: dehghanmanshadi @gmail.com
کشور: ایران استان: اصفهان شهر: شاهین شهر و میمه

به اشتراک گذاری صفحه مجتبی دهقان منشادی

علایق شخصی

  • آیرودینامیک تجربی
  • تبدیل انرژی

کلیدواژه های مهم در مقالات مجتبی دهقان منشادی

پشتیبانی