مهران قربانی | سیویلیکا

مهندس مهران قربانی

معرفی


مقالات مهران قربانی در کنفرانس های داخلی

اهمیت و کاربرد مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی در طراحی فرایندهای غذایی به ویژه شیرینی و شکلات
سال 1401
ارائه شده در اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات
راهکارهای کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات تولیدی در صنایع غذایی
سال 1401
ارائه شده در اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات
مطالعه انواع پسماندهای تولیدی در صنایع غذایی و صنعت شیرینی و شکلات و بررسی کاربرد آنها
سال 1401
ارائه شده در اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات
شکلات تلخ: یک غذای عملگرا و حامل پروبیوتیک ها
سال 1401
ارائه شده در اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات