سالار ظهوری | سیویلیکا

دکتر سالار ظهوری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سالار ظهوری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی (دبیر اجرایی)
  • دومین جشنواره ملی پارچه فجر (دبیر علمی)