خانم دکتر وحیده حسامی

Dr. Vahideh Hesami

مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300822)

10
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی