آقای دکتر علیرضا نجف پور

Dr. Alireza Najafpour

دانشیار

Researcher ID: (294117)

1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه (1373-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه استان و کشور