اسماعیل صبوری | سیویلیکا

اسماعیل صبوری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی اسماعیل صبوری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)
  • کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
  • دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی (دبیر اجرایی)
  • نخستین کنفرانس ملی کنکاش های علوم انسانی در مدیریت، کارآفرینی و اقتصاد و حسابداری (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)