محمد مهدی هاشم‌پور | سیویلیکا

محمد مهدی هاشم‌پور

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد مهدی هاشم‌پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • ارتقا مدل شبکه انتقال، عیب یابی و ارائه راه حل جهت بهبود عملکرد شبکه (ارائه کننده)