علی اصغر جعفری | سیویلیکا

علی اصغر جعفری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی اصغر جعفری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)