آقای مهندس عبدالهادی مطهری

Engineer Motahari Abdol Hadi

پژوهشگر مدیریت - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

Researcher ID: (285364)

12
5
5
2
2
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Kargarsharifabad, H., Nazarzadeh, M., Motahari, A., & Farmanientezam, H. (2016). Experimental investigation of direct pump instalition on water meter performance. In First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development.
 •   MOTAHARI, Abdolhadi,"THE STRATEGIC PLANNING FOR WATER AND WASTEWATER INDUSTRIAL IN IRAN BASED ON COMPREHENSIVE FRAMEWORK FOR STRATEGY FORMULATION"Journal of Global Strategic Management | V. 15 | N. 2 | 2021-December| isma.info | 077-088 | DOI: 10.20460/JGSM.2022.304.
 •  Motahari, Abdolhadi (2022) strategy evolution; Application of strategic knowledge from yesterday's war to today's business management, Journal of Global Strategic Management Journal of Global Strategic Management | V. 16 | N. 2 | 2022-December | isma.info | 039-048
 •  Motahari A (2023). Designing and Explaining a Model for Strategic Control in Executive Companies in Iran's Water and Wastewater Industry. Int J Water Res 5(1): 144

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب آب در آینه دانش، راهی برای دست یابی به تجربه های مدیریت دانش در صنعت آبفا (سلسله/قم) - 1400 - فارسی
 • کتاب الگوهای کنترل راهبردی نوین گامی برای تمدن سازی اسلامی (نسیم کوثر/قم) - 1400 - فارسی
 • کتاب نقش راهبردی صنعت آب در تمدن سازی اسلامی (نسیم کوثر/قم) - 1400 - فارسی
 • کتاب تجربه ای موفق از کنترل استراتژیک (سلسله/قم) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه طراحی و تبیین مدلی برای کنترل استراتژیک در شرکت های اجرایی( با مطالعه موردی در شرکت آب و فاضلاب استان قم) (پیام نور/مرکز ساوه) - 1391 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک پیام نور ساوه1389-1391
 • کارشناسی مهندسی علمی کاربردی عمران - آب و فاضلاب صنعت آب وبرق تهران1371-1375

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان قم (1397)
 • فارغ اتحصیل رتبه سوم کشوری در دانشگاه پیام نور در بین 512 نفر در مقطع کارشناسی ارشد (1392)