آقای میلاد ترابی کیا

Milad Torabi Kia

کارشناسی حقوق، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

Researcher ID: (284936)

2
1
3
9
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر (1394-1396) انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس
 • دبیرکل (1395-1396) کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس
 • سخنگو و مشاور (1395-1396) اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی حقوق پیام نور مرکز بین الملل قشم1392-1396

سوابق شغلی و تخصصی

 • معاون حقوقی و قضایی موسسه حقوقی عدالت بنیان گستر مازند (استان کرمان) (1399-1400)
 • کارآموز وکالت (1402-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر فروش کارخانه بلتا سلولز در حوزه استان هرمزگان (1400-1402)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره جامع و فشرده داوری - سامانه جامع داوری ایران (1400)
 • دوره دعاوی کیفری نقض مالکیت ادبی و هنری - سامانه جامع داوری ایران (1400)
 • دوره اداره جریان داوری - سامانه جامع داوری ایران (1400)
 • دوره تنظیم توافق نامه داوری، شرط داوری و آثار آن - سامانه جامع داوری ایران (1400)
 • دوره بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق - دکتر طاهر حبیب زاده، معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) (1400)
 • دوره اصول نگارش حقوقی - سامانه جامع داوری ایران (1399)
 • دوره اصول قرارداد نویسی - سامانه جامع داوری ایران (1399)
 • کارگاه آنلاین ویرایش و درست نویسی - موسسه درست نویسان حرفه ای بهنگار (متنوک) (1399)
 • دوره حقوق داوری مقدماتی و پیشرفته - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان (1397)

سایر موارد

 • معاون حقوقی و قضایی موسسه حقوقی عدالت بنیان گستر مازند (نمایندگی استان کرمان)
 • کارآموز وکالت، مرکز وکلای قوه قضاییه (استان هرمزگان)