سید حمید رضا آقامیری | سیویلیکا

مهندس سید حمید رضا آقامیری

مدیر توسعه سازمانی شرکت خدمات ارتباطی رایتل

معرفی

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و علاقه مند به حوزه مهندسی صنایع

استان
تهران
شهر
تهران

عضویت سید حمید رضا آقامیری در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران
  • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
  • عضو انجمن بهره وری ایران

مقالات سید حمید رضا آقامیری در کنفرانس های داخلی

ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد فازی نوع دوم- مطالعه موردی: شرکت ریل پرداز سیستم
سال 1400
ارائه شده در هشتمین کنفرانس مدیریت عملکرد

تحصیلات سید حمید رضا آقامیری

دکتری تخصصی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
1400
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش کیفیت و بهره وری
1396

سوابق شغلی سید حمید رضا آقامیری

سابقه کار صنعتی مدیر توسعه سازمانی
1399 - 0
سابقه کار صنعتی معاون طرح و برنامه
1393 - 1396
سابقه کار صنعتی مدیر توسعه سیستم ها و منابع انسانی
1388 - 1393
سابقه کار صنعتی مدیر کیفیت
1383 - 1388
سابقه کار صنعتی معاون برنامه ریزی و اقتصادی
1396 - 1399