آقای مهندس سید حمید رضا آقامیری

Engineer Seyed Hamid Reza Aghamiri

مدیر توسعه سازمانی شرکت خدمات ارتباطی رایتل

Researcher ID: (282134)

1
2
5
2
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحقیقات1400-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین1396-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیر توسعه سازمانی (1399-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در معاون طرح و برنامه (1393-1396)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر توسعه سیستم ها و منابع انسانی (1388-1393)
  • سابقه کار صنعتی در مدیر کیفیت (1383-1388)
  • سابقه کار صنعتی در معاون برنامه ریزی و اقتصادی (1396-1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • سرممیزی استانداردهای ISO 9001,ISO14001, ISO45001 - IMQ (1390)
  • تربیت ارزیاب حرفه ای شایستگی های مدیران حرفه ای - مرکز آموزش مدیریت دولتی (0)