زهره اسمعیلی | سیویلیکا

زهره اسمعیلی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی زهره اسمعیلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)