ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای علی ایزدی دربندی

Ali Izadi Darbandi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281288)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علی ایزدی دربندی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی علی ایزدی دربندی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

مقالات علی ایزدی دربندی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی باندی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs) با استفاده از نشانگرهـای مبـتنی بر پروتئین در ژنوتیپ های ایرانی گندم دورومشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های بومی گندم نان از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی ژنوتیپ های بومی گندم دوروم از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از SDS-PAGEشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهشنـاسایی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از نشـانگرهای مبتـنی برپروتئین در ژنوتیپ های بومی گندم نانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و صفات فیزیولوژیک ده توده وحشی یونجه (.Medicago spp) به روش گلدانیپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست1399
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز ، محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل اسمزی توده های وحشی یونجه Medicago spp. در شرایط تنش خشکیدهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی صفات بیوشیمیایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهالقای جنین زایی سوماتیکی در رازیانهدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
9دریافت فایل PDF مقالهنقش اسید جیبرلیک (GA3) بر کالوس جنین زا و باززاییPaulownia spدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان پروتئین کل در گیاه دارویی رازیانهدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروتئین های گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گندم های تتراپلوئید بومی ایرانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درون و بین تودههای هگزاپلوئید گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای پروتئینیکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare L.)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی بر برخی شاخص های رشد اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین ردیف مجاور محل تلفیق تراژنCry1Ab در برنج تراریخته ی طارم مولاییهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات آنتی اکسیدان ها در ژنوتیپ های حساس و متحمل جو وحشی و زراعی در شرایط تنشخشکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریزنمونههای مختلف سویا از لحاظ درصد کالوسزایی و قدرت باززاییاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبه گزینی اکوتیپ های رازیانه از نظرتحمل به تنش شوری در مرحله جوانهزنیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگرISSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی 32 اکوتیپ رازیانه با نشانگر رپیداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهتجزیه عاملی صفات جوانهزنی اکوتیپهای بومی رازیانه ایران در شرایط نرمال وتنش خشکیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و زمان برداشت ژنوتیپ های رازیانه های ایران طی 3 سالهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
23دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بردرصد وسرعت جوانه زنی اکوتیپ های بومی رازیانه ایرانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنولوژی رازیانه های ایران از دیدگاه تاثیرات اقلیمیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
25دریافت فایل PDF مقالهتجزیه رگرسیون گام به گام در شرایط نرمال وتنش شوری اکوتیپ های بومی رازیانه درمرحله جوانه زنیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
26دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت بافت گیاه دو پایه ترشکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
27دریافت فایل PDF مقالهاثر خشکی و اندازه بذر بر جوانه زنی وخصوصیات رشد اکوتیپهای رازیانه (Foeniculum vulgare)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و خصوصیات موفولوژی رقمهای ساختگی و اکوتیپهای برتر رازیانه (Foeniculum vulgare . Mill) تحت شرایط نرمال و تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهغربال ژنوتیپ های چغندرقند از نظر تحمل به خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهتجزیه چند متغیره برای صفات زراعی و کیفیت محصول چغندرقند تحت شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانت و صفات فیزیولوژی توده های وحشی یونجه (Medicago spp) در شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر 15 جمعیت رازیانه ایرانی در مرحله جوانه زنیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر 15 جمعیت رازیانه ایرانی در مرحله جوانه زنیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی رازیانه های ایران با نشانگر رپیددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی رازیانه های ایران با نشانگر ISSRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهتعیین نشانگرهای DNA مرتبط با ارزش نانوایی در گندم نان از طریق STS-PCRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهبه گزینی آلل های دخیل درارزش نانوایی درنسل های درحال تفرق گندم ناندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهاثرپرتوتابی لیزردرتحمل به تنش شوری چهارژنوتیپ کنجددرمرحله جوانه زنیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح دانه رازیانه بر فراسنجه های سرم خون بلدرچین تخمگذار ژاپنیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
40دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح دانه رازیانه بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در دوره تخمگذاریاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنومیکس تنشهای غیر زیستی در سویا در راستایی کشاورزی پایداردومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام متحمل و حساس گندم تحت شرایط تنش شوریدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی جهش یافتههای حاصل از پرتو گاما در سویا با استفاده از نشانگر مولکولیRAPDسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع جهش یافتههای حاصل از پرتو دهی با اشعه گاما در سویا با استفاده از روشهای چند متغیره آماریسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
45دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ژنومیکس تنشهای غیر زیستی در سویا و تأثیر آن بر روغن و سایر ترکیبات بذرسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389

مقالات علی ایزدی دربندی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپهای باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از روشهای آماری چندمتغیرهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1399
2دریافت فایل PDF مقالهگزینش به کمک نشانگر SNP به منظور شناسایی گیاهان طالبی مقاوم به فوزاریوم مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1397
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های رازیانه با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPDفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
5دریافت فایل PDF مقالهواسنجی ترکیبات آللی ژن های پیوروایندولینPinb-D1/Pina-D 1 و آزمون مکانیکی سختی بذر در گندم نانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ های رازیانه ایرانفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جایگاه تراژن cry1Abدر برنج تراریخته طارم مولاییدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های امیدبخش جو با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به تنشدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به خشکی هیبریدهای مونوژرم چغندر قند در شرایط کشت درون شیشه ای با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PGE6000)دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1393
11دریافت فایل PDF مقالهبه گزینی ژنوتیپ های گندم نان برای ارزش نانوایی با استفاده از نشانگرهای STS-PCRدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
تاریخ ایجاد رزومه: 3 مرداد 1400 - تعداد مشاهده 101 بار

نمودار سالانه مقالات علی ایزدی دربندی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با علی ایزدی دربندی


به اشتراک گذاری صفحه علی ایزدی دربندی

پشتیبانی