آقای دکتر محسن خلیلی

Dr. Mohsen Khalili

دانشجوی دکترا

Researcher ID: (280434)

11
2
1
1
2
1
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Fault locating transmission lines with thyristorcontrolled series capacitors By fuzzy logic method
  •  Optimal instantaneous prediction of voltage instability due to transient faults in power networks taking into account the dynamic effect of generators
  •  Determination of Power Transformers Health Index Using Parameters Affecting the Transformer's Life
  •  ptimal Allocation of Distributed Thyristor Controlled Series Compensators in Power System Considering Overload, Voltage, and Losses with Reliability Effect

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت توان وطراحی ریز شبکه ها در سیستم های قدرت (ارشدان) - 1401 - فارسی
  • کتاب منابع تولید پراکنده ومدیریت سیستم های توزیع (محسن خلیلی) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در ذوب آهن ملایر تاپالایشگاه های واقع در عسلویه و کنگان (1387-1395)

جوایز و افتخارات

  • برترین سرپرست فنی(کارشناس کنترل کیفیت) در فاز پالایشگاهی 19 واقع درکنگان (1395)
  • تاییدیه تست فرم توسط مدیر فاز پالایشگاهی 20 و21 در زمینه برق (1394)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • اینورترهای ABB - تهران صنعت (1387)