آقای دکتر محمد تقی محمدی

Dr. Mohammad Taghi Mohammadi

دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

Researcher ID: (277454)

8
2
4
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب Nano self-sensing concrete (Elsiveir) - 2021 - انگلیسی
  • کتاب عملیات پایانی قطعات ریخته گری (دفتر کتب جدیدالتالیف وزارت آموزش و پرورش) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در آموزش و پرورش (1389-1395)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت فولاد خوزستان (1390-تاکنون)