خانم زهرا شکوهی فر

Zahra Shokouhifar

پژوهشگر دکترای تخصصی معماری

Researcher ID: (277174)

6
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب نور طبیعی در معماری داخلی (انتشارات گیوا) - 1400 - فارسی
  • کتاب بررسی سقف در معماری سنتی ایران (انتشارات گیوا) - 1400 - فارسی