آقای مهندس احسن لیثی

Engineer Ahsan Leisi

دانشجوی دکتری، مهندسی اکتشاف نفت

Researcher ID: (276842)

5
2
3
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • لیثی، احسن، خیرالهی، حسین و شادمنامن نوید. "بررسی و مقایسه روش های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه سنگی جنوب ایران" مجله انجمن ژئوفیزیک ایران. (1401)
  • لیثی، احسن و رضا فلاحت. " بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین تخلخل از روی داده‌های لرزه‌نگاری در یکی از میادین نفتی خلیج فارس". پژوهش نفت. (1400)

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • پتروپلاس - پژوهشگاه صنعت نفت، تهران (1398)