آقای دکتر شاهین طیار

Dr. shahin tayar

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی

Researcher ID: (273456)

11
4
1
20
3
6

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • طرح پژوهشی بررسی و تحلیل رویه‌ قضایی مرتبط با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (پژوهشکده بیمه) - 1400 - فارسی
 • پایان نامه طراحی الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر جانشین‌پروری (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران) (رساله دکتری دانشگاه اصفهان) - 1399 - فارسی
 • طرح پژوهشی درجه بندی کارکنان فنی شرکت بیمه سرمد بر مبنای مدل شایستگی کارکنان (پژوهشکده بیمه) - 1399 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی بیمه مرکزی (پژوهشکده بیمه) - 1399 - فارسی
 • گزارش آثار شیوع کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی صنعت بیمه (پژوهشکده بیمه) - 1399 - فارسی
 • گزارش آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و صنعت بیمه جهان و ایران (گزارش فصل چهارم 2020) (پژوهشکده بیمه) - 1399 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده بیمه (پژوهشکده بیمه) - 1398 - فارسی
 • طرح پژوهشی تجزیه و تحلیل راهبردی نیازها و انتظارات ذینفعان صنعت بیمه (پژوهشکده بیمه) - 1398 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی عملکرد برنامه های کلان صنعت بیمه کشور در بازه 1398-1388 (پژوهشکده بیمه) - 1398 - فارسی
 • گزارش روش جایگزین حل اختلاف در صنعت بیمه با تکیه بر شیوه داوری (پژوهشکده بیمه) - 1398 - فارسی
 • طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی کسب‌وکار و برنامه‌های عملیاتی 5 ساله شرکت بیمه البرز (پژوهشکده بیمه) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی مدل‌های به‌کارگیری فناوری‌ اطلاعات در صنعت بیمه با تمرکز بر بازاریابی و فروش (پژوهشکده بیمه) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی ادغام و تمليك در شركت‌هاي بيمه (پژوهشکده بیمه) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی شناسایی موانع و پیشنهاد راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در راستای شایسته‌ گزینی در صنعت بیمه کشور (پژوهشکده بیمه) - 1397 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی پرتفوی ریسک‌های بیمه شده شرکت بیمه ایران و جهت‌دهی آن به‌ سمت رشته‌های نوین فاقد پوشش در ایران (پژوهشکده بیمه) - 1396 - فارسی
 • طرح پژوهشی بررسی نتایج پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث (پژوهشکده بیمه) - 1396 - فارسی
 • کتاب کتاب جامع آموزش بیمه (اصول و مبانی) (پژوهشکده بیمه) - 1394 - فارسی
 • کتاب کتاب جامع آموزش بیمه (بیمه های بازرگانی) (پژوهشکده بیمه) - 1394 - فارسی
 • کتاب مدیریت دانش تجربه آسیا (لوح نگار) - 1387 - فارسی
 • پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(CSFs) در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و رتبه بندی آنها از دیدگاه خبرگان (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در رئیس اداره نشریات پژوهشکده بیمه (1392-1396)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیمه (1388-1392)
 • سابقه کار صنعتی در بازاریاب بیمه ایران (1379-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهبر میز مطالعات مدیریتی بیمه (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه (1395-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه (1386-1388)