آقای مهندس علی اکبر فلاح

Engineer Aliakbar Fallah

دانشجوی کارشناس ارشد سیستم‌های قدرت.واحد برق سیمان مازندران

Researcher ID: (270074)

7
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در اجرایی در پروژه های صنعت سیمان (1385-تاکنون)