آقای مهندس شاهین کرمی

Engineer Shahin Karami

دانشجوی دکترای تخصصی

Researcher ID: (267808)

6
1
3
4
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • پایان نامه تحلیل دینامیکی حرارتی یک ساختمان نمونه با در نظر گرفتن فعالیت های ساکنین به روش ظرفیت فشرده (دانشگاه سمنان) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در دبیر مدرسه ایرانیان اربیل کردستان عراق (1398-1399)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس مکانیک (1401-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس فنی معاینه فنی شماره ۵ کرمانشاه (1395-1396)
  • سابقه کار صنعتی در تراشکار cnc (1399-1399)

جوایز و افتخارات

  • قهرمان مسابقات بهکاپ دانشجویان استان مازندران (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • بازرسی جوش - کرمانشاه (1396)
  • بازرسی دوره ای سیلندر های فولادی بدون درز - تهران شرکت آزما گستر نیما (1395)