خانم مهندس زهرا حسنعلی زاده

Engineer zahra hasanalizade

ناظر و مسئول اجرایی معادن سنگ ساختمانی

Researcher ID: (266582)

29
1
2
5
3
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2020.104449, Modeling shear behavior of rock joints: A focus on interaction of influencing parameters , Nima Babanouri , Mostafa Asadizadeh, Zahra Hasan-Alizade

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب از اکتشاف تا فراوری عناصر نادر خاکی (راز نهان) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • دبیر مدرسه متوسطه اول (1399-1400)
  • مترجم رشته معدن در تمامی گرایش ها (1399-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر معدن سنگ مرمریت (1398-1399)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر معدن تراورتن (1399-1401)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس ناظر معدن تراورتن (1401-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • دوره ی GIS - نظام مهندسی معدن اذربایجان غربی (1400)
  • دوره ی مبانی معدنکاری - نظام مهندسی معدن اذربایجان غربی (1399)
  • دوره ی HSEE - نظام مهندسی معدن اذربایجان غربی (1399)