آقای دکتر ابراهیم نوحانی

Dr. Ebrahim Nohani

عضو هیات علمی گروه عمران، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

Researcher ID: (266428)

102
25
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب بررسی آزمایشگاهی آستانه زمان آبشستگی پایه پل در اشکال هندسی متفاوت پایه پل (سنجش و دانش) - 1400 - فارسی
  • کتاب آموزش شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دزفول) - 1397 - فارسی
  • کتاب کسب مهارت برای انجام تحقیقات آینده (راهنمای موفقیت در کسب مدارک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول) - 1396 - فارسی