آقای دکتر محمد عظیمی

Dr. mohammad azimi

استادیار دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266282)

85
13
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی برنامه ریزی درس 1392-1395

جوایز و افتخارات

  • رتبه یک بورسه خارج از کشور
  • پژوهشگر برتر کل کشور
  • رساله برتر کل کشور