آقای دکتر رسول جعفریان

Dr. Rasoul Jafariyan

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265577)

111
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی