آقای دکتر همایون اشکورجیری

Dr. homayoon eshkevargiry

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد

Researcher ID: (26473)

47
1
2
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب انواع ریسک و تاثیر آن در نظام بانکی ایران (موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • نگارش مقاله (1395-1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • حسابداری بانکی - موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1398)
  • آشنایی با اسناد تضمینی(چک، سفته و اسناد ملی) - موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1398)
  • جعل اسناد و راه های مقابله با آن - موسسه عالی آموزش بانکداری ایران (1398)

سایر موارد

  • نگارش و داوری مقالات، تدوین پایان نامه و انتخاب موضوع
  • مشاوره مالی و مالیاتی